ZAPROSZENIE

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chmielniku serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję:

"Jak zadbać o swoje zasoby w trudnej pracy nauczyciela? od teorii do praktyki." część II

- oryginał zaproszenia.