W dniach od 31 lipca do 18 sierpnia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku będzie nieczynna z powodu urlopu. W sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowej  interwencji można kontaktować się z powiatowymi Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznym

LOGOPEDZI LOGOPEDOM

Zapraszamy logopedów i zainteresowanych nauczycieli z przygotowaniem logopedycznym, pracujących w placówkach oświatowych objętych opieką naszej poradni na spotkanie warsztatowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na temat: „Praca z dzieckiem z wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego.”