W dniach 8-10.11.2019 r. sześć osób będących partnerami w projekcie pt. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” z trzech krajów, uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu, zorganizowanym przez Powiat Kielecki - koordynatora projektu.

Partnerzy zagraniczni to: Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) z Portugali, Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina z Chorwacji i Innovation Frontiers IKE z Grecji.

W spotkaniu uczestniczyli także krajowi partnerzy: Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne w: Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Spotkanie otwierające projekt w dniu 8.11.2019 roku z uczestnikami wszystkich instytucji partnerskich rozpoczął Starosta Kielecki Mirosław Gębski. W sobotę 9.11.2019 roku Wicestarosta Tomasz Pleban przedstawił informacje o różnorodnych zadaniach pod kątem założeń projektowych. Dyrektorzy poszczególnych instytucji omówili zasady działania międzynarodowej sieci współpracy i samokształcenia w poszczególnych krajach partnerskich. Ponadto przedstawiono szczegóły programu, najbliższego międzynarodowego spotkania szkoleniowego w Portugalii, które ma odbyć się grudniu,  na temat "Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia)”.

W trakcie wizyty w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku Dyrektor Marta Nowak przedstawiła cele i zadania poradni pod kątem projektu. Poinformowała o różnorodnych formach i metodach pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także o formach pomocy, wsparcia dla nauczycieli i rodziców.

W spotkaniu w Poradni uczestniczyli: Burmistrz Chmielnika - Paweł Wójcik, który przekazał gościom informacje o naszym mieście i gminie oraz zaprosił do dalszej współpracy, a także Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku - Sławomir Wójcik.

Na zakończenie wizyty w Chmielniku, Burmistrz zaprosił wszystkich do zwiedzenia "Świętokrzyskiego Sztetla".