ZAPROSZENIE

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję online:

„Wpływ pandemii na funkcjonowanie emocjonalno-społeczne oraz poznawcze uczniów.”

Uwaga! Poradnia wznawia swoją działalność diagnostyczną.

Będziemy wykonywać diagnozę, niezbędną w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych z punktu widzenia sytuacji szkolnej dziecka.

Diagnoza będzie wykonywana wyłącznie po przekazaniu terminu przez Poradnię.

 

Uwaga! Poradnia zawiesza przyjmowanie dzieci na diagnozę i terapię.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne naszych klientów i pracowników Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku za zgodą Organu Prowadzącego zawiesza przyjmowanie dzieci na diagnozę i terapię do 26.04.2020.