LIDERZY POZYTYWNEGO MYŚLENIA.

W dniach 28- 29 listopada 2017 zapraszamy na szkolenie LIDERZY POZYTYWNEGO MYŚLENIA,
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Programu Zdrowia
i Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej.
Szkolenie odbędzie się w Chmielniku w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
(przy Powiatowym Zespole Szkół i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku).

Czytaj więcej tutaj pdf