O trudzie rozstania - jak nauczyciel może pomóc dziecku pokonywać lęk separacyjny.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję online na Platformie Teams dnia 09.12.2021 roku o godzinie 14:00

„O trudzie rozstania - jak nauczyciel może pomóc dziecku pokonywać lęk separacyjny. ”

- oryginał zaproszenia.