ZAPROSZENIE

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów, nauczycieli z terenu działania poradni na konferencję online na Platformie Teams dnia 06.05.2021 roku o godzinie 14:00

„Uczeń zdolny wyzwaniem w klasie - metody i formy pracy z uczniem zdolnym”

- oryginał zaproszenia.