Ogłoszenie o konkursie.

W dniu 29.01.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie o konkursie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Celem realizowanego projektu jest wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych i włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK), pilotaż ich finansowania oraz przygotowanie kadry asystentów uczniów.
Kwota alokacji na konkurs wynosi 24 471 744,00 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem pod poniższym adresem.