Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu
skutków niepełnosprawności


Od dnia 01.09.2018r. do 30.06.2019r. w naszej poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach programu ,,Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców    w ograniczaniu skutków niepełnosprawności'' pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne z powiatu kieleckiego (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności). W ramach programu psycholog i logopedzi prowadzą badania indywidualne, udzielają porad i konsultacji, prowadzą terapię psychologiczną, logopedyczną oraz terapię EEG Biofeedback. Beneficjentami mogą być osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież wraz z rodzicami, opiekunami oraz osoby dorosłe.
 

Telefon kontaktowy w sprawie programu: (41) 354-42-17

- Sprawdź terminy zajęć- oryginał ogłoszenia