Psycholog - p. Magdalena Pakosińska.

 Zajęcia dla dzieci (uczniowie klas I-VI)
1.    Sposoby i potrzeby ustalania norm i zasad regulujących życie człowieka.
2.    Bliżej siebie, dalej od narkotyków.
3.    Uczymy się współdziałania.
4.    Stanowczo czy agresywnie- uczymy się rozwiązywać problemy.
5.    Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
6.    Jak się uczyć szybko i skutecznie.

Zajęcia dla młodzieży (uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
1.    Znajdź właściwe rozwiązanie- zajęcia o tematyce antytytoniowej.
2.    Ja i inni, jak żyć z ludźmi.
3.    Stres w moim życiu- jak sobie z nim radzić.
4.    Anoreksja, bulimia, otyłość.
5.    Agresja u nas i wobec nas.
6.    Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych?
7.    Czy umiem się uczyć?
8.    Veto wobec alkoholu i narkotyków.
9.    Pogadajmy o kompleksach.

Tematyka spotkań z rodzicami.
1.    Zachowania agresywne u dzieci, jak im zapobiegać.
2.    Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w domu.
3.    Właściwości rozwojowe dziecka rozpoczynającego naukę.
4.     Jak dać dziecku dobry emocjonalny start, rola i znaczenie stymulacji środowiskowej.
5.    Kształcenie dziecka zdolnego.
6.    Jak motywować dziecko do nauki.
7.    Jak rozpoznać czy moje dziecko bierze?
8.    Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać by dzieci do nas mówiły?

Tematyka spotkań z radami pedagogicznymi szkół.
1.    Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.
2.    Funkcjonowanie dzieci o obniżonych możliwościach poznawczych w szkole. Diagnoza, oczekiwania.
3.    Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym w szkole.
4.    Jak zachęcić dziecko do współpracy w szkole?
5.    Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, jak z nim pracować?
6.    Pracuję z dzieckiem leworęcznym.
7.    Umiejętności komunikacyjne niezbędne w pracy zawodowej.
8.    Jak pracować z dzieckiem zdolnym?


Psycholog - p. Halina Żakowska.


Oferta spotkań dla nauczycieli
1.    Dziecko niepełnosprawne w szkole
2.    Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole
3.    Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
4.    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
5.    Motywacja uczniów do nauki
6.    Zagrożenia w wieku dorastania
7.    Praca z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem

Oferta zajęć dla uczniów
1.    Cykl zajęć dla dzieci przedszkolnych wg ustalonej tematyki:
- dziecko poznaje siebie
- dziecko i jego rodzina
- dziecko wśród innych dzieci
2.    Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas młodszych, np. „Dobry i zły dotyk”, „Komu potrzebne są normy i reguły”
3.    Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas 4-6, np.”Mam prawo odmówić”  „Opanować złość”,”Jak porozumiewać się z innymi”
4.    Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej -'”Poznajemy zawody”
5.    Zajecia z zakresu orientacji zawodowej w gimnazjum – wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej
6.    Zajęcia antystresowe dla młodzieży

Oferta spotkań z rodzicami
1.    Rola psychologa w pracy z dzieckiem przedszkolnym, rodzicem i nauczycielem – propozycje i oczekiwania rodziców
2.    Prawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dziecka od urodzenia do 6r.ż.
3.    Stymulacja rozwoju małego dziecka
4.    Zabawki a potrzeby rozwojowe małego dziecka
5.    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
6.    Sylwetka dziecka gotowego do szkoły
7.    Deficyty rozwojowe a nabywanie wiedzy szkolnej
8.    Kary i nagrody w wychowaniu
9.    Co mogą zrobić rodzice dla dziecka , które wymaga szczególnej opieki wychowawczej
10.    Właściwie pojęta miłość rodzicielska
11.    Lęki dziecięce i radzenie sobie z nimi
12.    Uwarunkowanie dobrej komunikacji w rodzinie


Psycholog - p. Małgorzata Szybalska.


Propozycje zajęć dla uczniów:
1.    Zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas I gimnazjum i szkół ponadgimnzajlnych.
2.    „ Jak radzić sobie ze złością” – program profilaktyczny dla uczniów klas II gimn.                                   
3.    „ Stanowczo, bez lęku – trudna sztuka odmawiania” – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas  I –II gimn.
4.     „ Jak radzić sobie ze stresem” – zajęcia antystresowe dla uczniów ostatnich klas gimn. i szkół ponadgimnazjalnych.
5.   „ Dorastam – dokonuję właściwych wyborów” – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas II –III gimn.  i klas I  ponadgimn.
5.    „ Rozpoznajemy swoje i cudze uczucia” – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I –III SP
6.    „Różne oblicza lęku – jak radzić sobie z trudnymi emocjami”- warsztaty Profilaktyczne dla uczniów kl. II –III gimn.
Propozycje dla nauczycieli – warsztaty, spotkania z Radą Pedagogiczną.
1.    „ Metoda Konstruktywnej Konfrontacji – czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” - wykład multimedialny wraz z ćwiczeniami warsztatowymi.
2.    „ Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela” - prezentacja multimedialna połączona z praktycznymi ćwiczeniami relaksacyjnymi.
3.    „ Jak pracować z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo?”- wykład, dyskusja.
4.    „ Jak motywować ucznia do nauki?”- prezentacja multimedialna.
5.    „Czy samobójstwom można zapobiegać – rola szkoły w prewencji zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży.”- prezentacja multimedialna, materiały szkoleniowe, dyskusja.
6.  „Zaburzenia zachowania – patogeneza i oddziaływania terapeutyczne.”- wykład, dyskusja
7.   „Jak pracować z uczniem zdolnym?”- wykład w formie prezentacji, materiały szkoleniowe, dyskusja.
 

Propozycje tematyczne zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

1.    „ Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży – jak je lepiej rozumieć i jak im przeciwdziałać.”
2.    „ Czego potrzebuje Twoje dziecko? –  jak zachować równowagę między miłością a stawianiem granic”.
3.    „ Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole.”
4.    „ Dzieci z FAStrygą” – wykład przeznaczony dla młodych mam i kobiet w ciąży.
5.    „ Moje dziecko poznaje świat – wspieram i stawiam  wymagania.