Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku brała udział w projekcie Stowarzyszenia

„Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” pod hasłem „PORADNIA Z SERCEM.”  Honorowym patronem akcji był Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Akcja, której celem było zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego skierowana była do specjalistów, w celu zwrócenia uwagi na to, że mutyzm wybiórczy wynika z silnego lęku, a właściwa terapia powinna być prowadzona w miejscu występowania mutyzmu wybiórczego, czyli tam gdzie dziecko nie mówi (najczęściej jest to przedszkole lub szkoła).
Przy odpowiednim wsparciu pracowników poradni - dla rodziców i nauczycieli dziecka  z mutyzmem wybiórczym możliwe jest uzyskanie pozytywnych efektów terapii, czyli spowodowanie, że dziecko będzie mówiło w każdych okolicznościach.  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci. Jest to zaburzenie lękowe, rozumiane jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w różnych okolicznościach.

Po spełnieniu wszystkich zadań wynikających z regulaminu akcji oraz po weryfikacji sprawozdań nasza placówka otrzymała certyfikat:

„Poradnia z sercem”

W załączeniu otrzymaliśmy miłe słowa:
„Tylko ten kto kieruje się sercem, uwalnia słowa tych, którymi kieruje lęk”.

Jesteśmy wzruszeni, że motto akcji jest Państwu tak bliskie, małe kroki działają. Dziękujemy, że dołączyli Państwo do Poradni, które właśnie w ten sposób pomagają dzieciom z mutyzmem wybiórczym, tylko wyjście poza gabinet i stwarzanie okazji do rozmowy w naturalnym środowisku dzieci powoduje, że pozbywają się one lęku przed mówieniem. Pokazaliście Państwo  nam plan pracy praktycznie perfekcyjny, cieszy nas to, że nie zamykają Państwo dzieci w gabinecie, nie fundują im terapii grupowych, że praca metodą małych kroków nie jest Państwu obca. Dzięki temu wiemy, że to, co robi Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego ma sens. Dziękujemy, że to właśnie Wy, specjaliści uczycie tego innych specjalistów, nauczycieli i rodziców, dajecie cenne wskazówki co robić, jak pracować, jak pomagać dzieciom z mutyzmem wybiórczym. Wierzymy, że dzięki Państwu, nasze dzieci otrzymają pomoc taką, na jaką zasługują. Dzięki takim poradniom jak Wasza, podejście do tematu mutyzmu wybiórczego zmieni się w całej Polsce.

- oryginał certyfikatu