OGŁOSZENIE- OFERTA PRACY

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku, ul. Furmańska 1 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
- samodzielnego referenta (1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31 grudnia 2016r.).

Termin składania aplikacji - do dnia 10 poździernika 2016 r.
Czytaj więcej. tutaj pdf