mgr Magdalena Pakosińska

dyrektor

psycholog, tyflopedagog

nauczyciel dyplomowany

 

 • Przewodniczenie w Zespole Orzekającym.
 • Konsultacje i porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Diagnoza psychologiczna rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży (w tym dzieci słabowidzących i niewidzących).
 • Indywidualna terapia psychologiczna.
 • Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

 

 

 

Monika Czaja

psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

nauczyciel mianowany

 

 • Diagnoza psychologiczna rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży (w tym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie)
 • Indywidualna terapia psychologiczna 
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
 • Indywidualna i grupowa diagnoza zawodoznawcza
 • Warsztaty z zakresu planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

 

Dorota Janus

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią zajęciową

nauczyciel mianowany

   

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci
 • Indywidualna terapia zajęciowa (arteterapia, ergoterapia)
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolu i uczniów w szkole
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli 

 

 

Małgorzata Zamojska

logopeda, surdopedagog, neurologopeda

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
 • Terapia różnych  zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Grupowe zajęcia z elementami logorytmiki
 • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
 • Przesiewowe badania słuchu przy pomocy Platformy Badań Zmysłów, programów „Słyszę...” oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego
 • Konsultacje dzieci z wadami słuchu
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

 

Agnieszka Kwiatkowska

logopeda, pedagog resocjalizacji, terapeuta SI

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
 • Terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
 • Przesiewowe badania słuchu przy pomocy programów „Słyszę...” oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

 

Dorota Stojanovska

logopeda, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
 • Terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

 

Agata Kosierkiewicz

pedagog, surdopedagog

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży (w tym dzieci słabosłyszących i niesłyszących)
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach 
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

 

Małgorzata Tetela

pedagog, oligofrenopedagog, specjalista edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, arteterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

nauczyciel dyplomowany

  

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży 
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach 
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli
 • Terapia integracji sensorycznej

 

 

Paulina Gulas

starszy referent ds. administracyjno-biurowych

 

 

Jadwiga Ciba

pracownik obsługi