Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do rodziców i opiekunów.

  • Konsultacje i porady udzielane przez psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.
  • Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.
  • Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze.
  • Interwencja kryzysowa.
  • Mediacje w sprawie dziecka.
  • Krótkoterminowa terapia rodzinna w ramach wsparcia uczniów wymagających szczególnej pomocy.
  • Spotkania z rodzicami na terenie placówek zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
  • Udostępnianie materiałów ćwiczeniowych w zakresie usprawniania deficytów percepcyjno-motorycznych.