Przerwa urlopowa.

W dniach od 25 lipca do 12 sierpnia 2022 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku będzie nieczynna w związku z przerwą urlopową.

W sprawach wymagających pilnej interwencji prosimy kontaktować się z dyżurującymi poradniami.

Sala integracji sensorycznej oficjalnie oddana do użytku

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku oficjalnie otwarta została sala integracji sensorycznej. W takiej sali dzieci poddawane są terapii, której celem jest rozwijanie wszystkich zmysłów. Podczas jej symbolicznego oddania do użytku Zarząd Powiatu reprezentował Mariusz Ściana. 

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

Jak uczyć i wychować dziecko z zaburzeniami zachowania

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli z terenu działania poradni na konferencję online na Platformie Teams dnia 02.03.2022 roku o godzinie 14:00

"Jak uczyć i wychować dziecko z zaburzeniami zachowania"