Punkty konsultacyjne, warsztaty

i inne formy współpracy z placówkami

w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

Jolanta Grusiecka - pedagog

Miejscowość

Data

 

Brzechów

Suków

10.02.2020 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Dębska Wola

11.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Obice

12.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Sieraków

14.02.2020 r.

Zajęcia profilaktyczne

Pierzchnica

19.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Pierzchnica

20.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Piotrkowice

21.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Wola Morawicka

25.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Raków

26.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Raków

04.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Wola Morawicka

Piotrkowice

09.03.2020 r.

Omówienie badań pilotażowych

Daleszyce

11.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

19.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Pierzchnica

25.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Raków

01.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Daleszyce

08.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

22.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Pierzchnica

29.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Raków

06.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Daleszyce

13.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

20.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Pierzchnica

27.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Badania pilotażowe: SP Wola Morawicka, SP Piotrkowice, SP Dębska Wola, SP Raków, SP Pierzchnica, Przedszkole w Obicach

 

Agata Kosierkiewicz – pedagog

Miejscowość

Data

 

Słopiec

12.02.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Chmielnik

13.02.2020 r.

Zajęcia profilaktyczne z uczniami

Brzeziny

14.02.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Brzechów

17.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Mójcza

20.02.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Suków

21.02.2020 r.

Punkt konsultacyjny, spotkanie z rodzicami

Ociesęki

24.02.2020 r.

Punkt konsultacyjny, spotkanie z rodzicami

Brzechów

28.02.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Lisów

03.03.2020r.

Punkt konsultacyjny, spotkanie z rodzicami

Brzeziny

05.03.2020r.

Badania pilotażowe

Brzeziny

06.03.2020 r.

Badania pilotażowe

Brzeziny

13.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny,

spotkanie z rodzicami

Suków

20.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Słopiec

27.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Brzechów

03.04.2020r.

Punkt konsultacyjny

Brzeziny

17.04. 2020r.

Punkt konsultacyjny

Suków

24.04.2020r.

Punkt konsultacyjny

Ociesęki

08.05.2020r.

Punkt konsultacyjny

Brzechów

15.05.2020r.

Punkt konsultacyjny

Lisów

22.05.2020r.

Punkt konsultacyjny

Badania pilotażowe dzieci z grupy O: SP Ociesęki, SP Szczecno, SP Suków, SP Lisów, SP Brzechów, SP Brzeziny

 

Monika Czaja – pedagog

Miejscowość

Data

 

Brzechów

10.02.2020 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Suków

10.02.2020 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Morawica

14.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Morawica

17.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Morawica

21.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Szumsko

28.02.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z  rodzicami

Bardo

06.03.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Morawica

09.03.2020 r.

Spotkanie z rodzicami

Sieraków

13.03.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Badania pilotażowe dzieci z grupy O: SP Morawica, SP Szumsko, SP Bardo, SP Sieraków

 

Halina Żakowska – psycholog

Miejscowość

Data

 

Morawica

10.02.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

14.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Morawica

17.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Morawica

21.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Bilcza

24.02.2014 r.

Punkt konsultacyjny

Szumsko

28.02.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Morawica

02.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Bardo

06.03.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Morawica

09.03.2020 r.

Spotkanie z rodzicami

Sieraków

13.03.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Bilcza

16.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

23.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

30.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Bilcza

20.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

04.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

11.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Bilcza

18.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Badania pilotażowe dzieci z grupy O: SP Morawica, SP Szumsko, SP Bardo, SP Sieraków

 

Małgorzata Szybalska - psycholog

Miejscowość

Data

 

Słopiec

12.02.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Chmielnik

13.02.2020 r.

Zajęcia profilaktyczne z uczniami

Brzeziny

14.02.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Brzechów

17.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Mójcza

20.02.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Suków

21.02.2020 r.

Punkt konsultacyjny, spotkanie z rodzicami

Ociesęki

24.02.2020 r.

Punkt konsultacyjny, spotkanie z rodzicami

Brzechów

28.02.2020 r.

Badania pilotażowe, spotkanie z rodzicami

Lisów

03.03.2020r.

Punkt konsultacyjny, spotkanie z rodzicami

Brzeziny

05.03.2020r.

Badania pilotażowe

Brzeziny

06.03.2020 r.

Badania pilotażowe

Brzeziny

13.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny,

spotkanie z rodzicami

Suków

20.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Słopiec

27.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Brzechów

03.04.2020r.

Punkt konsultacyjny

Brzeziny

17.04. 2020r.

Punkt konsultacyjny

Suków

24.04.2020r.

Punkt konsultacyjny

Słopiec

08.05.2020r.

Punkt konsultacyjny

Brzechów

15.05.2020r.

Punkt konsultacyjny

Lisów

22.05.2020r.

Punkt konsultacyjny

Badania pilotażowe dzieci z grupy O: SP Ociesęki, SP Szczecno, SP Suków, SP Lisów, SP Brzechów, SP Brzeziny

 

Magdalena Pakosińska – psycholog

Miejscowość

Data

 

Dębska Wola

11.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Obice

12.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Sieraków

14.02.2020 r.

Zajęcia profilaktyczne

Pierzchnica

19.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Pierzchnica

20.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Piotrkowice

21.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Wola Morawicka

25.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Raków

26.02.2020 r.

Badania pilotażowe

Daleszyce

03.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Raków

04.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Wola Morawicka

Piotrkowice

09.03.2020 r.

Omówienie badań pilotażowych

Daleszyce

11.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

19.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Pierzchnica

25.03.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Raków

01.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Daleszyce

08.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

22.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Pierzchnica

29.04.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Raków

06.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Daleszyce

13.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

20.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Pierzchnica

27.05.2020 r.

Punkt konsultacyjny

Badania pilotażowe: SP Wola Morawicka, SP Piotrkowice, SP Dębska Wola, SP Raków, SP Pierzchnica, Przedszkole w Obicach

 

Małgorzata Zamojska – logopeda

Miejscowość

Data

 

Lisów

14.02.2020

Punkt konsultacyjny

Lisów

06.03.2020

Punkt konsultacyjny

Daleszyce

03.03.2020

Wyjazd do Daleszyc

Lisów

03.04.2020

Punkt konsultacyjny.

Raków

17.04.2020

Zajęcia profilaktyczne „Nie trać słuchu!”

Lisów

06.05.2020

Punkt konsultacyjny

 

Agnieszka Kwiatkowska – logopeda

Miejscowość

Data

 

Ociesęki

24.02.2020r.

Punkt konsultacyjny

Raków

17.04.2020r.

Zajęcia profilaktyczne ,,Nie trać słuchu!”

Ociesęki

08.05.2020r.

Punkt konsultacyjny

 

Dorota Stojanovska – pedagog, logopeda

Miejscowość

Data

 

Raków

26.02.2020r.

04.03.2020r.

01.04.2020r.

06.05.2020r.

Punkt konsultacyjny

 

 

Tematy konferencji dla nauczycieli, logopedów i pedagogów:

  1. Specyfika funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w stopniu lekkim. Bariery związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
    „J.Grusiecka, M. Pakosińska.
  2. Czuję się bezpiecznie w szkole – o wewnętrznym poczuciu bezpieczeństwa uczniów.
    H. Żakowska, D. Stojanovska.
  3. Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w przedszkolu i szkole, co może zrobić nauczyciel i /lub logopeda dla dziecka z problemami w mowie.
    M. Zamojska i A Kwiatkowska – 13.05.2020