Spotkania z pedagogami w roku szkolnym 2018/2019


8.10.2018r. ,,W jaki sposób nauczyciel może stać się świadomym mentorem uczenia się’’.

 • Magdalena Pakosińska - psycholog „Mechanizmy funkcjonowania półkul mózgowych odpowiedzialnych za proces uczenia się”.
 • Jolanta Grusiecka - pedagog „Wykorzystanie technik pamięciowych w procesie uczenia się
 • Dorota Stojanovska - pedagog „Jak odrabiać prace domowe – graficzne notatki, mapy myśli


12.12. 2018r. ,,Wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dziecka. Wspomaganie dziecka i rodziny’’.

 • Magdalena Pakosińska - psycholog, tyflopedagog, Małgorzata Zamojska - neurologopeda, surdopedagog ,,Rodzaje i symptomy zaburzeń oraz wynikające z nich niepełnosprawności wykrywane u dzieci we wczesnych etapach życia”.
 • Jolanta Grusiecka - pedagog, specjalista diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera „Sytuacja rodzin niepełnosprawnych dzieci – zmiana organizacji życia rodzinnego’’
 • Halina Żakowska - psycholog, surdopedagog „Formy pomocy rodzinie niepełnosprawnego dziecka”.

luty 2019r. Jak zadbać o własne zasoby w trudnej pracy nauczyciela

 • Małgorzata Szybalska – psycholog ,, Stres i wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy i skutki długotrwałego stresu’’
 • Agata Kosierkiewicz – pedagog, surdopedagog ,, Metody i techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym’’.
 • Małgorzata Zamojska - neurologopeda, surdopedagog ,, Jak dbać o swój głos’’.

maj 2019r. ,,Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dzieci. Przegląd narzędzi do diagnozy’’.

 • Agnieszka Kwiatkowska – logopeda
 • Małgorzata Zamojska - neurologopeda, surdopedagog

Punkty konsultacyjne, warsztaty

i inne formy współpracy z placówkami

w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

  

Jolanta Grusiecka – pedagog

 

Miejscowość

Data

 

Raków

04.10.2018 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Obice

18.10.2018 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Pierzchnica

25.10.2018 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Raków

15.11.2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Obice

22.11.2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Pierzchnica

29.11.2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Pierzchnica

13.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

18.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Raków

20.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny

 

Agata Kosierkiewicz – pedagog

 

Miejscowość

Data

 

Ociesęki

05.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Słopiec

19.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny, zajęcia profilaktyczne

Brzeziny

26.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny,

zajęcia profilaktyczne

Brzeziny

08.11.2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Brzechów

09.11.2018 r.

Punkt konsultacyjny,

zajęcia profilaktyczne

Suków

16.11.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Brzeziny

23.11.2018 r.

Punkt konsultacyjny,

Warsztaty dla rodziców

Lisów

29.11.2018 r.

zajęcia profilaktyczne

Suków

30.11.2018 r.

Warsztaty dla rodziców,

zajęcia profilaktyczne

Brzeziny

07.12.2018 r.

Warsztaty dla rodziców,

zajęcia profilaktyczne

Lisów

14.12.2018 r.

Warsztaty dla rodziców,  zajęcia profilaktyczne

 

Magdalena Pakosińska – psycholog

 

Miejscowość

Data

 

Raków

04.10.2018 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Daleszyce

15.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

18.10.2018 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Pierzchnica

25.10.2018 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Daleszyce

05.11.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Raków

15.11.2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Obice

22.11.2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Pierzchnica

29.11.2018 r.

Zajęcia zawodoznawcze

Daleszyce

03.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Pierzchnica

13.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Obice

18.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Raków

20.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny

 

Małgorzata Szybalska – psycholog

 

Miejscowość

Data

 

Lisów

05.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Słopiec

19.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny, zajęcia profilaktyczne

Brzeziny

26.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny,

zajęcia profilaktyczne

Brzeziny

08.11.2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Brzechów

09.11.2018 r.

Punkt konsultacyjny,

zajęcia profilaktyczne

Suków

16.11.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Brzeziny

23.11.2018 r.

Punkt konsultacyjny,

Warsztaty dla rodziców

Lisów

29.11.2018 r.

zajęcia profilaktyczne

Suków

30.11.2018 r.

Warsztaty dla rodziców,

zajęcia profilaktyczne

Brzeziny

07.12.2018 r.

Warsztaty dla rodziców,

zajęcia profilaktyczne

Lisów

14.12.2018 r.

Warsztaty dla rodziców,  zajęcia profilaktyczne

 

Halina Żakowska – psycholog

 

Miejscowość

Data

 

Morawica

01.10. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Bilcza

08.10. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Daleszyce

15.10. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

22.10. 2018 r.

Badania przesiewowe

Morawica

29.10. 2018 r.

Badania przesiewowe

Daleszyce

05.11. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

12.11. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Bilcza

19.11. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

26.11. 2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Daleszyce

03.12. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

10.12. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Bilcza

17.12. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

 

Małgorzata Zamojska – logopeda

 

Miejscowość

Data

 

Lisów

05.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Chmielnik

10-11-12.10. 2018 r.

Badania przesiewowe mowy i słuchu

Morawica

17-18.10. 2018 r.

Badania przesiewowe mowy i słuchu

Piotrkowice

19.10.2018 r.

Badania przesiewowe mowy i słuchu

Lisów

09.11.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Lisów

07.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny

 

Agnieszka Kwiatkowska – logopeda

 

Miejscowość

Data

 

Ociesęki

05.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Chmielnik

10-11-12.10. 2018 r.

Badania przesiewowe mowy i słuchu

Morawica

17-18.10. 2018 r.

Badania przesiewowe mowy i słuchu

Piotrkowice

19.10.2018 r.

Badania przesiewowe mowy i słuchu

 

Dorota Stojanovska – pedagog, logopeda

 

Miejscowość

Data

 

Bilcza

08.10.2018 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

22.10.2018 r.

Badania przesiewowe

Morawica

29.10.2018 r.

Badania przesiewowe

Bilcza

19.11. 2018 r.

Punkt konsultacyjny

Morawica

26.11.2018 r.

Zajęcia profilaktyczne

Bilcza

17.12.2018 r.

Punkt konsultacyjny